วัฒนธรรมไทย

วัฒนธรรมอันดีของไทย ที่ยังคงมีอยู่ในทุกวันนี้

วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมหมายรวมถึงทุกสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมา นับตั้งแต่ภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศาสนา กฎหมาย ศิลปะ ตลอดจนวิทยาการและเทคโนโลยีต่าง ๆ อาจกล่าวได้ว่าวัฒนธรรมเป็นเครื่องมือที่มนุษย์คิดค้นขึ้นมาเพื่อช่วยให้มนุษย์สามารถดำรงอยู่ต่อไปได้ เพราะการมีชีวิตอยู่บนโลกนี้มนุษย์จะต้องรู้จักการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติและต้องรู้จักควบคุมความประพฤติของมนุษย์ด้วย วันนี้เรามาดูวัฒนธรรมที่ยังมีอยู่กันดีกว่า พร้อมแล้วมาดูกันเลย

ประเพณีสงกรานต์

วันสงกรานต์ถือเป็นประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของไทยมาแต่โบราณเป็นประเพณีที่งดงาม อ่อนโยน เอื้ออาทร และเต็มไปด้วยบรรยากาศของความกตัญญู ความสนุกสนาน ความอบอุ่น และการให้เกียรติเคารพซึ่งกันและกัน สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะของความเป็นไทยได้อย่างชัดเจนโดยใช้น้ำเป็นสื่อในการเชื่อมสัมพันธไมตรี

ประเพณียี่เป็ง

ประเพณียี่เป็งหรือที่เรียกกันว่าประเพณีเดือนยี่ คือ ประเพณีลอยกระทงแบบล้านนา โดยคำว่า ยี่ แปลว่า สอง ส่วนคำว่า เป็ง แปลว่า เพ็ญหรือคืนพระจันทร์เต็มดวง ซึ่งหมายถึงประเพณีในวันเพ็ญเดือนสองของชาวล้านนาที่ตรงกันเดือนสิบสองของไทย ในช่วงวันยี่เป็งจะมีการประดับตกแต่งวัด บ้านเรือน ทำประตูป่าด้วยต้นกล้วย ต้นอ้อย ทางมะพร้าว ดอกไม้ ตุง ช่อประทีป และโคมชักยี่เป็งแบบต่าง ๆ ขึ้นเป็นพุทธบูชาและมีการจุดถ้วยประทีปเพื่อบูชาพระรัตนตรัย จุดโคมลอยปล่อยขึ้นฟ้าเพื่อบูชาพระเกตุแก้วจุฬามณีบนสรวงสวรรค์ชั้นดาวดึงส์

ประเพณีลอยกระทง

ตรงกันวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปี หรือที่เรียกกันติดปากว่า วันเพ็ญเดือน 12 เป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงและเป็นช่วงที่น้ำหลากเต็มตลิ่ง ประเพณีนี้กระทำขึ้นเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์และขอขมาต่อพระแม่คงคา ในวันลอยกระทงประชาชนจะพากันประดิษฐ์กระทงขึ้นมาเอง จากวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เช่น ก้านกล้วย ดอกไม้ ใบไม้ ให้เป็นรูปทรงคล้ายดอกบัวบาน ปัจจุบันมีหลากหลายรูปแบบมากส่วนใหญ่จะเน้นที่ความสวยงามเป็นหลัก

ประเพณีทอดกฐิน

ประเพณีทอดกฐินจะทำขึ้นในช่วงวันแรม 1 ค่ำ เดือนเกี๋ยงเหนือหรือเดือนตุลาคม ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือนยี่เหนือหรือเดือนพฤศจิกายน สมัยโบราณชาวล้านนาไม่นิยมทอดกฐินเนื่องจากต้องใช้เงินค่อนข้างมาก ผู้ที่จะถวายกฐินได้จะต้องมีฐานะดีและมีความตั้งใจ เมื่อผู้ใดมีความประสงค์จะถวายกฐินต้องไปจองกฐินที่วัดและบอกแก่ชาวบ้านให้ทราบทั่วกัน

เราควรรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยเอาไว้ เพื่อให้ลูกหลานได้สืบทอดสิ่งที่ดีงามให้คงอยู่ตลอดไป   เพราะประเพณีจะช่วยสร้างไมตรีจิต ความสามัคคี ความเป็นปึกแผ่นเอาไว้ จะสังเกตเห็นได้ว่าทุก ๆ ชาติย่อมมีประเพณีเอาไว้ยึดเหนี่ยวจิตใจและช่วยกันสืบทอดเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนี้

 

ขอขอบคุณ : https://umtoquedearte.com

 

 

สังคมเมืองและชนบท

สังคมเมือง และสังคมชนบท ความต่างที่เห็นได้ชัด

สังคมเมืองและชนบท เป็นที่ทราบกันดีกว่าสังคมเมืองและสังคมชนบทนั้นมีความแตกต่างที่เห็นได้ชัดเจนในหลาย ๆ ด้าน วันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงรายละเอียดของข้อมูลพวกนี้ว่ามีความต่างอย่างไรบ้าง

อ่านต่อ »
วิธีการอยู่ร่วมกัน

วิธีการอยู่ร่วมกัน กับผู้อื่นในสังคม ให้มีความสงบสุข

วิธีการอยู่ร่วมกัน หลักการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นให้มีความสุขนั้น มองดูแล้วอาจเป็นเรื่องที่ง่ายแต่สามารถทำได้ยากเช่นกัน บางคนมีความเป็นตัวเองสูงค่อนข้างมีโลกส่วนตัวสูง ทำให้มีเพื่อนน้อย

อ่านต่อ »
สังคมเมือง

ข้อดี ข้อเสีย ของการอยู่ในสังคมเมือง

สังคมเมือง ชุมชนเมืองจัดว่าเป็นศูนย์กลางความเจริญและมีความเสื่อมรวมอยู่ด้วย เป็นเมืองที่มีความหนาแน่นของประชากรและเป็นที่รวมของผู้ที่มีความแตกต่างทางด้านภาษาและวัฒนธรรม โดยชุมชนเมืองมักอยู่ในเขตเทศบาล แต่ทั้งนี้การอยู่ในสังคมเมืองยอมมีข้อดีข้อเสียที่ต่างกันออกไป

อ่านต่อ »
สังคมเมืองและชนบท

สังคมเมือง และสังคมชนบท ความต่างที่เห็นได้ชัด

สังคมเมืองและชนบท เป็นที่ทราบกันดีกว่าสังคมเมืองและสังคมชนบทนั้นมีความแตกต่างที่เห็นได้ชัดเจนในหลาย ๆ ด้าน วันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงรายละเอียดของข้อมูลพวกนี้ว่ามีความต่างอย่างไรบ้าง

อ่านต่อ »
วิธีการอยู่ร่วมกัน

วิธีการอยู่ร่วมกัน กับผู้อื่นในสังคม ให้มีความสงบสุข

วิธีการอยู่ร่วมกัน หลักการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นให้มีความสุขนั้น มองดูแล้วอาจเป็นเรื่องที่ง่ายแต่สามารถทำได้ยากเช่นกัน บางคนมีความเป็นตัวเองสูงค่อนข้างมีโลกส่วนตัวสูง ทำให้มีเพื่อนน้อย

อ่านต่อ »
สังคมเมือง

ข้อดี ข้อเสีย ของการอยู่ในสังคมเมือง

สังคมเมือง ชุมชนเมืองจัดว่าเป็นศูนย์กลางความเจริญและมีความเสื่อมรวมอยู่ด้วย เป็นเมืองที่มีความหนาแน่นของประชากรและเป็นที่รวมของผู้ที่มีความแตกต่างทางด้านภาษาและวัฒนธรรม โดยชุมชนเมืองมักอยู่ในเขตเทศบาล แต่ทั้งนี้การอยู่ในสังคมเมืองยอมมีข้อดีข้อเสียที่ต่างกันออกไป

อ่านต่อ »